درباره ما - شرکت پردازش رایانه توسعه ویرا

  خانه/درباره ما
شرکت پردازش رایانه توسعه ویرا  با همکاری جمعی از کارشناسان و دانشجویان حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزار و گروه سرمایه گزاری ایران و چین  (ICFC Group) با هدف تولید سیستمهای اتوماسیون اداری و سازمانی و نرم افزارهای شهرسازی و شهرداری و ...  شروع به کار کرد و با توجه به تجربیات گذشته بدنه کارشناسی شرکت، در فاصله کوتاهی موفق به تولید محصولات نرم افزاری جهت مکانیزه کردن حوزه های مختلف نرم افزاری و اداری می باشد.
ویژگی شاخص این محصولات پشتیبانی کامل از روند عملیات در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است که می تواند طیف وسیعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان مدرن را پوشش دهد.

 

محورهای اصلی فعالیت شرکت عبارتند از:
  • ارائه راهکار اتوماسیون سازمانی جهت سازمانها و موسسات بزرگ خصوصی و دولتی
  • ارائه محصولات اتوماسیون شرکتها و سازمانهای متوسط
  • ارائه سیستمهای متناسب با عملیات کسب و کارهای کوچک
  • ارائه خدمات در زمینه امنیت اطلاعات، طرحهای فناوری اطلاعات و مدلسازی فرآیندهای سازمانی
شرکت پردازش رایانه توسعه ویرا  با هدف توسعه سیستم های نرم افزاری در حوزه های مختلف در بخش های دولتی و خصوصی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرا متمرکز نموده است. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎي خریداران و با بهره گیری از دانش و روش های کارآمد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دراﺧﺘﯿﺎر خریداران ﻗﺮار دﻫﺪ.

 

اهداف شرکت:
1- خشنودی خریدار
2- ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی
3- عرصه رقابت تجاری محدود به ارزشهای اخلاقی
4- سرمایه گذاری و مشارکت ما
 

در حال حاضر اين شرکت افتخار همکاري با چندین شهرداری، شرکت ، موسسه و دانشگاه را  در سطح کشور دارد که در زمینه های  فنی، پشتیبانی، آموزش، فروش و اداری در حال فعالیت می باشد و افتخار ارائه محصولات نرم افزاري و خدمات متنوع در زمينه فناوري اطلاعات به  شهرداری، شرکت ، موسسه و دانشگاه  را در کارنامه خود جاي داده است.